TheaterJONG

theaterJONG eenmalige uitgave 2016

TheaterJONG is een eenmalig magazine, een gezamenlijke uitgave van LKCA en PLATFORM THEATER. Het is een tijdsopname, een ijkpunt. Waar staan we nú met het maken van theater met kinderen en jongeren? In interviews, reportages, cijfers en opinie komen theaterdocenten, theatermakers, leerlingen, oud-leerlingen en prominenten uit de sector aan het woord. Download de publicatie TheaterJONG.

 

Naomi BlindemanPublicaties