Nieuws

Binnenkijken bij… IDTC

Binnenkijken bij… ID Theatre Company tijdens het maken van hun nieuwe voorstelling FAIR!

Binnenkijken bij… is een item van PLATFORM THEATER, waarin iemand uit het theaterveld zijn/haar werkplek filmt en het platform laat meekijken. Wil jij ook je werkplek laten zien of het project delen waar je mee bezig bent? Mail dan jouw filmpje naar info@platform-theater.nl

 

Lees verder »
Leoni van VeenBinnenkijken bij… IDTC

Binnenkijken bij…. CONNECT2019 voorbereidingen in Estland

Guido Bosua (Bureau Bosua) en Erik-Jan Post (Theaterschip Deventer) treffen voorbereiding voor CONNECT2019 in Estland. Een koude zoektocht naar de beste spot voor deze conferentie in Maart 2019.

Binnenkijken bij… is een item van PLATFORM THEATER, waarin iedere 6 weken iemand uit het theaterveld zijn/haar werkplek filmt en het platform laat meekijken. De camera wordt steeds virtueel doorgegeven door de laatste, dus misschien kom jij wel aan de beurt.

Lees verder »
Leoni van VeenBinnenkijken bij…. CONNECT2019 voorbereidingen in Estland

Binnenkijken bij… Het Noorden

Binnenkijken bij… is een item van PLATFORM THEATER, waarin iedere 6 weken iemand uit het theaterveld zijn/haar werkplek filmt en het platform laat meekijken. De camera wordt steeds virtueel doorgegeven door de laatste, dus misschien kom jij wel aan de beurt. Dit keer een inkijkje in het Noorden, tijdens het werkbezoek met DE BUS. Georganiseerd door De Noorderlingen en Meeuw Jonge Theatermakers.

Lees verder »
Leoni van VeenBinnenkijken bij… Het Noorden

Uitnodiging Coördinatoren MBO’s – Vooropleiding Open Dag

Note; deze uitnodiging is aangepast voor de coördinatoren met het verzoek om geen leerlingen mee te nemen, als je hiervoor geen specifieke uitnodiging hebt ontvangen van ArtEZ. De aanmeldingen zijn inmiddels al ruim voldoende vanuit de partners waarmee ArtEZ een actieve relatie onderhoudt. De open dag op 3 november is voor iedereen toegankelijk! Voor het gesprek met de coördinatoren zijn nog wel plekken beschikbaar.

Beste coördinatoren vooropleidingen/MBO’s,

Op woensdag 3 oktober aanstaande organiseren wij weer de ArtEZ Theater Vooropleidingen Open Dag (voorheen LOT dag). Dit jaar willen we jou en je collega-coördinatoren van vooropleidingen uitnodigen voor een lunch. We willen graag in gesprek over de aansluiting van het HBO op de vooropleiding, én over de doorstroom van vooropleidingen naar dat HBO. We wisselen graag van gedachten over onderwerpen die in het HBO onderwijs op de agenda staan: De toegenomen rol van onderzoek in de opleiding, de flexibilisering van het onderwijs, de doorstroom van divers talent.

Lees verder »
Leoni van VeenUitnodiging Coördinatoren MBO’s – Vooropleiding Open Dag

Cultuur en Erfgoed prominent in Troonrede (artikel kunsten ’92)

Kabinet investeert conform regeerakkoord 50 miljoen extra in cultuur en 325 miljoen in erfgoed

Voor het eerst sinds lange tijd noemde de Koning zowel cultuur als erfgoed vandaag prominent in de Troonrede: “De regering investeert ook in historisch besef en culturele diversiteit. Erfgoed en cultuur laten ons zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn zo van grote betekenis voor de toekomst van ons land. Er komt in deze kabinetsperiode 325 miljoen euro extra beschikbaar voor erfgoed. Het budget voor cultuur stijgt met een bedrag dat oploopt naar 80 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuw artistiek talent en wordt het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een museum bezoeken”.

Conform het regeerakkoord vermeldt de vandaag gepresenteerde Miljoenennota € 50 miljoen extra voor cultuur in 2019. Wat betreft € 25 miljoen hiervan zijn reeds in dit jaar 2018 afspraken gemaakt: verdeling over cultuureducatie en talentontwikkeling (beide in verschillende disciplines), scholenbezoek aan musea, volkscultuur, muziekonderwijs en de ‘B-lijsten’ van het fonds Podiumkunsten.

Vandaag op Prinsjesdag is de verdeling van de andere € 25 miljoen bekend gemaakt. Deze wordt uitgegeven aan de volgende posten:

€ 10 miljoen naar fondsen voor talentontwikkeling en vernieuwing
€ 3,8 miljoen naar ondernemerschap en arbeidsmarkt, waaronder continuering honorariumrichtlijnen en uitvoering van de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector
€ 2,85 miljoen naar programma cultuurparticipatie
€ 2,0 miljoen naar proeftuinen voor stedelijke en regionale profielen
€ 1,37 miljoen naar scholenbezoek parlement
€ 1,0 miljoen naar bereikbaarheid openbare bibliotheek in de regio
€ 0,9 miljoen naar filmeducatie
€ 0,75 miljoen naar Metropole Orkest (naast € 0,25 miljoen van de Gemeente Hilversum)
€ 0,6 miljoen naar investering in popmuziek, in matching met de sector
€ 23,27 miljoen totaal De besteding van de overige € 1,73 miljoen is bekend bij de Voorjaarsnota 2019

Lees het gehele artikel

Lees verder »
Leoni van VeenCultuur en Erfgoed prominent in Troonrede (artikel kunsten ’92)

Privacy statement van PLATFORM THEATER

Wie zijn wij? Wij zijn PLATFORM THEATER, een netwerk van bevlogen professionals en organisaties die theater maken met en theaterles geven aan kinderen en jongeren. Ons doel? Elkaar ontmoeten, informeren en inspireren zodat we samen onze kinderen en jongeren nóg meer te bieden hebben. Wij vinden je privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met je gegevens om. We communiceren het liefst persoonlijk, dus heb je vragen? Voel je vooral vrij om contact op te nemen met onze coördinator Leoni van Veen via info@platform-theater.nl of via 06-12464832.

Welke gegevens verzamelen wij? Heel kort gezegd: wij verzamelen alleen je persoonsgegevens als je die zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld omdat je lid van ons bent, met ons samenwerkt, je hebt aangemeld voor een van onze activiteiten of omdat je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen.

Wat doen we met je gegevens? Wij gebruiken je gegevens voor het doel waarvoor je ze hebt afgegeven, dus om je lidmaatschap of je aanmelding voor onze activiteiten of nieuwsbrief te verwerken of om met je te kunnen samenwerken.

Lees verder »
Leoni van VeenPrivacy statement van PLATFORM THEATER

Gezamenlijke reactie op sectoradvies theater Raad voor Cultuur

Eind februari presenteerde de Raad voor Cultuur haar advies ‘Over grenzen’ over de theatersector. De raad pleit voor een diverse en inclusieve theatersector die is geworteld in de lokale gemeenschap. Een mooi beeld waar wij ons goed in kunnen vinden. Maar hoewel de raad in de inleiding het belang van educatie en amateurkunst (of breder, participatie) benadrukt, komt dit in de aanbevelingen beperkt terug. Een gemiste kans vinden wij. Daarom hebben wij met de BDD en het LKCA het initiatief genomen om samen met andere partners te reageren. In onze reactie benadrukken wij ondermeer het belang van een kwaliteitsimpuls voor theater in het onderwijs en voor sterke regionale/provinciale verbanden waarin de professionele en de amateursector elkaar ontmoeten.

De reactie kwam tot stand in afstemming met: Tineke Ubbels (Beroepsvereniging Docenten Drama en Theater), Fokke Broersma (Stichting Improvisatie en Theatersport Nederland), Theo Frentrop (Vereniging Ongekend Talent), Thijn Kolk (Landelijke Organisatie Studenten Theaterverenigingen), Cock Dieleman (Universitair docent Universiteit van Amsterdam), Paul de Vries (studieleider Hogeschool voor de Kunsten, docent theater),  Ronald Kox en Nicole Stellingwerf, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.

Lees verder »
Leoni van VeenGezamenlijke reactie op sectoradvies theater Raad voor Cultuur

Raad voor Cultuur | Sectoradvies theater | Re(a)geer mee!

 

De Raad voor Cultuur heeft onlangs het sectoradvies Theater gepresenteerd. Lees hier het sectoradvies theater ‘Over Grenzen’. De BDD, LKCA en PLATFORM THEATER hebben besloten om gezamenlijk een reactie te formuleren op dit advies. Hoe we dit gaan doen, zijn wij nu aan het onderzoeken. We willen gebruik maken van de ervaring van andere sectoren die op succesvolle wijze hebben gereageerd op hun sectoradviezen. Wij willen natuurlijk wel graag jullie input, vandaar deze oproep: Wil je jouw reactie delen mail dit dan naar info@platform-theater.nl

Lees verder »
Leoni van VeenRaad voor Cultuur | Sectoradvies theater | Re(a)geer mee!