AGENDA 2020

Maart/April 2020 | Bijeenkomst Platform Theater

In September 2019 heeft het bestuur van Platform Theater, in samenspraak met de leden, besloten om Stichting Platform Theater op te heffen. Met het opheffen van de stichting is uiteraard niet het platform weg. Een aantal leden van Platform Theater hebben aangegeven te willen onderzoeken hoe we samen een doorstart kunnen maken vanuit de verschillende culturele instellingen, jeugdtheaterscholen en productiehuizen, om weer een zinvolle invulling te vinden voor ons platform.

Wil je aanschuiven bij onze eerste bijeenkomst in Maart/April 2020 mail dan naar info@platform-theater.nl

Naomi BlindemanAgenda