NIEUWS

theaterrubrics.jpg

Theaterrubrics.nl

Door gebruik te maken van de docentenhandleiding op de website zal de docent een visie formuleren over hoe en wanneer hij het instrument wil inzetten. Dit kan als beoordeling of reflectie instrument en voor het in kaart brengen van het proces of product. Het invullen van het instrument kan door de docent, de leerling zelf of een klasgenoot (peer educatie).

Laat dit instrument vooral geen vastomlijnd gegeven zijn maar een gedegen startpunt om tot een gezamenlijke visie te komen rondom het beoordelen van de praktijk binnen dramalessen.

De website is, vanuit het open source principe, voor iedereen gratis toegankelijk. De rubrics zijn in Excel vorm te downloaden en volledig aan te passen door de dramadocent. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, door middel van het invullen van een contactformulier, een uitnodiging te krijgen om de rubrics binnen Google Docs te gebruiken waardoor de docent ook interactieve mogelijkheden kan gebruiken zoals het uitnodigen van de leerling en een medebeoordelaar en de chatfunctie. Hierdoor ontstaat er buiten de lessen om, contact met de leerling over zijn vorderingen binnen de dramales.

We nodigen iedere geïnteresseerde dan ook uit om een kijkje te nemen op www.theaterrubrics.nl en hopen dat er veelvuldig en kritisch gebruik gemaakt gaat worden van dit nieuwe beoordelingsinstrument, in de lessen en in de gesprekken tussen professionals.

We staan zeer open voor feedback via het contactformulier op de website.

www.theaterrubrics.nl
Ontwikkelt door: Debbie Klarenbeek, Borius van der Meulen en Corina Lok

Naomi BlindemanTheaterrubrics.nl
Share this post