NIEUWS

docentendag-2016-theatermakers-kort.png

Docentendag 12 maart

Thema is ‘How to connect’
Vertrekpunten vormen:

  • de praktijk van de hedendaagse theatermaker,
  • de positie van het theatervak in het onderwijs,
  • en ‘best practices’ van nieuwe inspirerende verbindingen. Hoe ziet de binnen- en buitenschoolse praktijk van de theatermakerdocent er momenteel uit? Hoe slaan wij in deze veranderende wereld de brug naar de ander en het andere? Welke uitdagingen en knelpunten komen we daarbij tegen? Hoe gaan we die aan en wat zijn inspirerende voorbeelden?

Het programma biedt een frisse blik op de diversiteit van het werkveld met lezingen, masterclasses en workshops. De uitvoering is in handen van krachtige inspiratoren, gespecialiseerde vakgenoten, onderzoekers en ervaringsdeskundigen met kennis van de binnen- en buitenschoolse theaterpraktijk.
De dag start met vier gastsprekers. Theatermaakster Ilrish Kensenhuis, dramaturg Tobias Kokkelmans, schrijver Henk van Straten en rapper Omar Dahmani lezen ieder een column voor. In hoog tempo dagen zij elkaar en ons daarmee uit. Ze houden daarbij hun blik strak gericht op de wereld in transitie.

De organisatie is in handen van
• De Beroepsvereniging voor Docenten Theater en Drama
• Platform Theater
• Opleiding Theaterdocent van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | Theaterschool

BDD
Opgave en meer informatie via www.docentendrama.nl
Leden BDD en Platform Theater € 60,- | Niet-leden € 95,- | Studenten € 35,-

Naomi BlindemanDocentendag 12 maart
Share this post